Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

1

Metrolux is leverbaar in 32bit en 64bit OS

Bestellen kan hier.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

2

Stel de bios in op standaard en start op met de USB

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

3

  Tijdens de grafische installatie een wachtwoord kiezen, installatie afwachten en aanhet einde van de installatie de USB verwijderen.