Graag willen wij bedanken voor hulp bij het vele werk van vertalen: